Former Chongwe MP Sylvia Masebo, Mazambuka Central MP Garry Nkombo ( c) and Andrew Banda in Lusaka-Picture by Tenson Mkhala

Former Chongwe MP Sylvia Masebo, Mazambuka Central MP Garry Nkombo ( c) and Andrew Banda in Lusaka-Picture by Tenson Mkhala

Send this to a friend